.:Sướng đê:.

23/11/2009

Gỡ bỏ các dấu tiếng Việt trong URL

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ:, — mrbuom @ 5:27 chiều

Ghi lại để nhớ cái tội ngu cả buổi chiều ngồi đọc code để tìm ra cái điều mà nó đã được mô tả trong hướng dẫn sử dụng của nó. Ngu vãi!!!! (more…)

Advertisements

06/07/2009

patch: vocabindex & i18ntaxonomy

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ: — mrbuom @ 11:57 sáng

1 cái patch bé tí ti cho phép vocabindex chọn các term theo ngôn ngữ hiện tại khi hiển thị
(more…)

05/07/2009

patch: i18n

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ: — mrbuom @ 5:00 chiều

1 cái patch bé xíu cho i18n để các block có khả năng thay đổi theo ngôn ngữ khi xem node ở chế độ full-node
(more…)

patch: relevant_content & i18n

Filed under: linh tinh — Thẻ: — mrbuom @ 4:43 chiều

1 cái patch bé xíu để relevant_content làm việc tốt hơn với i18n
(more…)

21/05/2009

patch: default node language

Filed under: linh tinh — Thẻ: — mrbuom @ 3:35 chiều

Một chỉnh sửa nho nhỏ liên quan đến http://drupal.org/node/311158
(more…)

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.