.:Sướng đê:.

01/12/2009

Sweet permalink

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ: — mrbuom @ 1:26 chiều

Lò dò chọc chọc ngoáy ngoáy với cái chiện *mần đẹp* cho cái Permalink trong WP.
Chôm chỗ này một chút, chỉa chỗ nọ tý, trộn trộn nắn nắn cho ra một cái *của nợ* xài tạm thấy cũng không đến nỗi nào.
Đặt tạm cho em nó 1 cái tên là Sweet Permalink – thơm ngon như chuối :-D

(more…)

Advertisements

23/11/2009

Gỡ bỏ các dấu tiếng Việt trong URL

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ:, — mrbuom @ 5:27 chiều

Ghi lại để nhớ cái tội ngu cả buổi chiều ngồi đọc code để tìm ra cái điều mà nó đã được mô tả trong hướng dẫn sử dụng của nó. Ngu vãi!!!! (more…)

06/07/2009

patch: vocabindex & i18ntaxonomy

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ: — mrbuom @ 11:57 sáng

1 cái patch bé tí ti cho phép vocabindex chọn các term theo ngôn ngữ hiện tại khi hiển thị
(more…)

05/07/2009

patch: i18n

Filed under: ngày qua ngày — Thẻ: — mrbuom @ 5:00 chiều

1 cái patch bé xíu cho i18n để các block có khả năng thay đổi theo ngôn ngữ khi xem node ở chế độ full-node
(more…)

30/03/2009

we are not the same ….

Filed under: ngày qua ngày — mrbuom @ 2:05 chiều

Có người nói với hắn  “We are the same but we are so differences!”

Hắn im lặng  “We are not the same so we are differences.”

Blog tại WordPress.com.