.:Sướng đê:.

05/07/2009

patch: relevant_content & i18n

Filed under: linh tinh — Thẻ: — mrbuom @ 4:43 chiều

1 cái patch bé xíu để relevant_content làm việc tốt hơn với i18n
(more…)

Advertisements

21/05/2009

patch: default node language

Filed under: linh tinh — Thẻ: — mrbuom @ 3:35 chiều

Một chỉnh sửa nho nhỏ liên quan đến http://drupal.org/node/311158
(more…)

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.